Vervroegd aflossen

Gecontroleerd op 04 juni 2020

Mag ik vervroegd aflossen?

Ja, u mag een hypotheek vervroegd aflossen. U mag per leningdeel per kalenderjaar 10% van de oorspronkelijke hoofdsom zonder aflossingsvergoeding aflossen. Lees hieronder meer over de aflossingsvergoeding, die u in sommige gevallen aan ons dient te betalen. Hierover zullen wij u altijd informeren.

Het recht op aflossen is niet cumulatief. Dat betekent dat als u een jaar niet extra aflost, u dit bedrag het volgend jaar niet mag inhalen. In uw hypotheekovereenkomst staat vermeld dat u een aflossing minimaal 1 maand van tevoren schriftelijk moet aankondigen. In de praktijk gaan wij echter soepel om met aflossen zonder aflossingsvergoeding (ook wel bekend als ‘boetevrij aflossen’) en hoeft u ons niet vooraf te informeren. Uiteraard mag dit wel. Meer informatie over extra aflossen op uw hypotheek en hoe dat precies werkt vindt u hier

Aflossen zonder aflossingsvergoeding

Mogelijke aflossingen zonder dat u ons een aflossingsvergoeding moet betalen zijn:

  • Per leningdeel 10% van de oorspronkelijke hoogte van de hypotheek per kalenderjaar;
  • Bij verkoop van uw woning aan een derde;
  • Op renteherzieningsdatum;
  • Binnen twaalf maanden na overlijden van u of uw partner;
  • Bij verplichte aflossing in verband met waardedaling van uw woning, bijvoorbeeld wanneer uw hypotheek boven 65% van de marktwaarde van uw woning dreigt uit te komen;
  • Indien een vergoeding in de plaats treedt van uw woning, bijvoorbeeld een opstalverzekering keert uit na instorting;
  • Indien de huidige rente voor vergelijkbare Philips Pensioenfonds-hypotheken gelijk is aan of hoger is dan de rente op uw hypotheek.

Waarom een aflossingsvergoeding?

Philips Pensioenfonds gaat uit van vaste hypotheekrente-inkomsten. Die inkomsten worden door ons gebruikt om verplichtingen, waaronder pensioenverplichtingen, na te kunnen komen. Wanneer u uw hypotheek vervroegd aflost, vallen die inkomsten plotseling weg. Er ontstaat bij Philips Pensioenfonds een tekort. De aflossingsvergoeding dient om dat tekort te compenseren.

Berekening aflossingsvergoeding

Een aflossingsvergoeding wordt per leningdeel berekend. Bij de berekening wordt vastgesteld:

1. Over welk bedrag de vergoeding wordt berekend
Dit is het bedrag van de aflossing minus het bedrag wat u nog zonder aflossingsvergoeding mag aflossen.

2. Wat de vergelijkingsrente is
De vergelijkingsrente is de actuele rente voor een zelfde hypotheekvorm in de risicoklasse die ook van toepassing was op ingangsdatum van de contractuele rente, met een rentevastperiode die gelijk is aan de huidige restant rentevastperiode. Als er geen actuele rente bestaat voor de restant rentevastperiode wordt de ‘naast betere’ rente gekozen. Dit is bijvoorbeeld bij een restant rentevastperiode van 90 maanden de hoogste van de twee rentes die horen bij 7 en 10 jaar vast. 

3. Wat het renteverlies is
Wij maken een berekening van de rente die u nog had moeten betalen voor de periode van de aflossingsdatum tot de renteherzieningsdatum. Deze berekening wordt gemaakt op basis van de contractuele rente en de vergelijkingsrente. Het verschil is het renteverlies. Bij annuïteitenhypotheken, spaar-optie-hypotheken (spaarhypotheek) en lineaire hypotheken wordt rekening gehouden met de contractuele aflossingsschema’s.

4. Wat de contante waarde van het renteverlies is
Het renteverlies is een optelsom van maandelijkse betalingen in de toekomst. Omdat die bedragen in één keer worden betaald, worden deze verminderd vanwege de rente-op-rente-factor. Dat is een standaardberekening en de uitkomst noemen we de contante waarde.

 

Lees meer
Lees minder
Boven