Extra aflossen op uw hypotheek, hoe werkt dat?

Gecontroleerd op 23 januari 2020

Extra aflossen op uw hypotheek, hoe werkt dat?

U mag jaarlijks 10% van de oorspronkelijke hoofdsom van de hypotheek aflossen, zonder ons een aflossingsvergoeding te betalen. Dit staat ook wel bekend als ‘boetevrij aflossen’. Mogelijke redenen om extra te willen aflossen zijn bijvoorbeeld een lagere hypotheekschuld of lagere maandelijkse lasten. Maar hoe werkt dat extra aflossen precies?

Wanneer en hoeveel kunt u 'boetevrij aflossen'?

Het is eigenlijk heel simpel: zolang uw aflossing per kalenderjaar niet hoger is dan 10% van uw oorspronkelijke leningdeelbedrag, kunt u op elk gewenst moment aflossen. De hoogte van uw oorspronkelijke hypotheek per leningdeel vindt u terug in uw hypotheekakte of in het bindend aanbod.

Hoe regelt u de aflossing?

U mag een extra aflossing aan ons overmaken wanneer het u uitkomt onder vermelding van uw hypotheeknummer en de opmerking ´extra aflossing´. U kunt het geld overmaken naar het rekeningnummer waarmee wij maandelijks uw hypotheeklasten inhouden. Dat rekeningnummer vindt u dus op uw (digitale) bankafschrift en staat bijvoorbeeld ook vermeld op onze brieven en formulieren.

Wij ontvangen uw extra aflossing ook graag vanaf de bankrekening waarvan wij maandelijks de kosten van uw hypotheek inhouden. Dan kunnen wij vaststellen dat de extra aflossing van u afkomstig is. Per de datum waarop wij uw aflossing ontvangen, verwerken wij deze. U ontvangt dan een schriftelijke bevestiging van ons.

In uw hypotheekovereenkomst staat vermeld dat u een aflossing minimaal 1 maand van tevoren schriftelijk moet aankondigen. In de praktijk gaan wij hier, als het dus om ‘boetevrij aflossen’ gaat, soepel mee om en hoeft u ons dus niet vooraf te informeren. Uiteraard mag dit wel.

Heeft u hierover nog vragen? Dan kunt u ons bereiken via telefoonnummer 088 – 854 70 00. Of bezoek onze website met meer informatie over vervroegd aflossen.

Meer dan 10% aflossen?

Wilt u een hoger bedrag aflossen dan 10% van uw oorspronkelijke hypotheek? Dat kan ook. Het kan zijn dat u in dat geval een aflosvergoeding moet betalen. Wij informeren u hier graag telefonisch over via 088 – 854 70 00.

Extra aflossingen op spaar-optie-hypotheken

Bovenstaande uitleg geldt voor alle hypotheekvormen, behalve voor de spaar-optie-hypotheken. Ook bij deze hypotheekvorm is het mogelijk een extra aflossing te doen, maar de procedure en eventuele bijkomende kosten verschillen per situatie. Wij informeren u hier graag telefonisch over via 088 – 854 70 00.

Boven