Rentetarieven

Gecontroleerd op 23 mei 2024

Actuele rentetarieven woninghypotheken

(geldig vanaf 4 juli 2024)

Hoeveel rente u betaalt voor uw hypotheek, hangt af van de rentevastperiode en het risicoprofiel van uw hypotheek. In onderstaande tabel vindt u onze actuele rentetarieven voor aflossingsvrije, annuïtaire, lineaire en levenhypotheken. Hier kunt u de huidige tarieven en die uit het verleden downloaden.

Rentevastperiode Tot en met 50% van de marktwaarde van de woning Tot en met 65% van de marktwaarde van de woning
1 jaar 4,28% 4,28%
2 jaar 4,10% 4,10%
5 jaar 3,75% 3,75%
7 jaar 3,75% 3,75%
10 jaar 3,85% 3,85%
15 jaar 3,95% 3,95%
20 jaar 3,95% 3,95%
30 jaar 4,00% 4,00%

 

Overbruggingshypotheek 5,28%
 • Rentetarieven NHG-hypotheken

  Hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) zijn alleen beschikbaar voor bestaande klanten die al een NHG-hypotheek bij ons hebben.

  Rentevastperiode Met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

  1 jaar

  4,38%

  2 jaar

  4,20%

  5 jaar

  3,85%

  7 jaar

  3,85%

  10 jaar

  3,95%

  15 jaar

  4,05%

  20 jaar

  4,05%

  30 jaar

  4,10%

  Zoals hierboven aangegeven zijn nieuwe NHG-hypotheken bij Philips Pensioenfonds Hypotheken alleen mogelijk voor bestaande klanten die al een NHG-hypotheek hebben. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

  • Een nieuwe hypotheek met NHG voor de volgende woning is alleen mogelijk in combinatie met de verhuisregeling;
  • Wij bieden geen nieuwe aflossingsvrije hypotheken met NHG aan;
  • Een NHG-hypotheek afsluiten voor nieuwbouw is niet mogelijk.
 • Rentetarieven spaarhypotheken

  De rentetarieven voor spaarhypotheken zijn alleen van toepassing voor bestaande klanten die al een spaarhypotheek bij ons hebben.

  Rentevastperiode Tot en met 50% marktwaarde Tot en met 65% marktwaarde Met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

  1 jaar

  n.v.t.

  n.v.t.

  n.v.t.

  2 jaar

  n.v.t.

  n.v.t.

  n.v.t.

  5 jaar

  3,95%

  3,95%

  4,05%

  7 jaar

  3,95%

  3,95%

  4,05%

  10 jaar

  4,05%

  4,05%

  4,15%

  15 jaar

  4,15%

  4,15%

  4,25%

  20 jaar

  4,15%

  4,15%

  4,25%

  30 jaar

  4,20%

  4,20%

  4,30%

  Zoals hierboven aangegeven zijn de rentetarieven voor spaarhypotheken alleen van toepassing voor bestaande klanten van Philips Pensioenfonds Hypotheken die al een spaarhypotheek hebben. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

  • De minimale rentevastperiode is 5 jaar;
  • Er worden geen nieuwe spaarhypotheken verstrekt;
  • Bestaande klanten kunnen een bestaande spaarverzekering meeverhuizen.

 

Interessante rentetarieven? Vind een hypotheekadviseur en bespreek welke mogelijkheden er voor u zijn. 

Zoek adviseur

 

Voorwaarden

Als u van ons een renteaanbod ontvangt, dan is deze drie maanden geldig. U kunt een renteaanbod niet tussentijds verlengen. Als een renteaanbod is verlopen kan uw adviseur een nieuwe aanvraag indienen tegen de dan geldende rentetarieven. Wel geldt bij ons de voorwaarde dat als de actuele rente op het moment dat u naar de notaris gaat lager is dan de aangeboden rente, dan wordt de lagere rente toegepast.

Meer informatie over de hypotheekvormen die wij aanbieden vindt u hier.

Een volledig aflossingsvrije hypotheek kunt u afsluiten voor maximaal 50% van de marktwaarde van de woning. Daarnaast is een combinatie van verschillende hypotheekvormen en meerdere leningdelen mogelijk. Het totale hypotheekbedrag bepaalt uit welke categorie de rentetarieven van toepassing zijn. Hierover kan uw adviseur u meer vertellen. Aflossingsvrije hypotheken zijn in combinatie met erfpacht alleen mogelijk als het erfpacht geen einddatum heeft en de canon niet meer wordt herzien.

Renteopslag

Als u bij Philips Pensioenfonds Hypotheken een aflossingsvrije hypotheek afsluit, betaalt u geen renteopslag ten opzichte van een annuïteitenhypotheek.

Philips Pensioenfonds loopt het risico dat uw woning bij verkoop niet voldoende opbrengt om uw hypotheek af te lossen. Daarom betaalt u bij hypotheken groter dan 50% van de marktwaarde mogelijk een renteopslag als een vergoeding voor het hogere kredietrisico. Deze renteopslag varieert en is afhankelijk van marktontwikkelingen.

Voor spaarhypotheken zijn de administratiekosten hoger dan voor andere hypotheekvormen. Bij spaarhypotheken geldt daarom een renteopslag van 0,2%.

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Vervallen renteopslag

Bij aflossen

Als u gedurende de looptijd aflost op uw hypotheek, kan de restant schuldsom van de hypotheek gedaald zijn tot maximaal 50% van de marktwaarde van uw woning. In dat geval kan een eventuele renteopslag vervallen. Dit gebeurt met ingang van 1 januari 2019 automatisch. U wordt dan schriftelijk geïnformeerd. Is de restant schuldsom vóór 1 januari 2019 gedaald tot maximaal 50% van de marktwaarde van de woning dan vragen wij u ons hiervan schriftelijk op te hoogte te stellen, dat kan per e-mail. Wij zorgen er dan voor dat de renteopslag ook bij u vervalt.

Bij waardestijging woning

Het is ook mogelijk dat door een waardestijging van uw woning de restant schuldsom van de hypotheek is gedaald tot maximaal 50% van de marktwaarde van de woning. In dat geval kan een eventuele renteopslag eveneens vervallen. Dat gaat helaas niet automatisch. Dit verzoek kunt u schriftelijk indienen, waarbij u de waardestijging van u woning kunt aantonen met een Calcasa desktop taxatie of een gevalideerd taxatierapport. Op de website van Calcasa kunt u een desktop taxatie aanvragen. Op de website van NRVT kunt u meer informatie vinden over gevalideerde taxatierapporten. Kosten van een taxatie komen voor eigen rekening. Een taxatie mag niet ouder zijn dan 6 maanden. Het vervallen van de renteopslag kan voor het eerst twaalf maanden nadat de hypotheekakte is gepasseerd.

 

Aanpassen renteopslag

Bij tweede hypotheek

Sluit u gedurende de rentevastperiode van een hypotheek een extra hypotheek af? Dan kan de totale restant schuldsom van alle hypotheken samen stijgen tot meer dan 50% van de marktwaarde van uw woning. In dat geval wordt op de bestaande hypotheek mogelijk een renteopslag toegepast. Hiervoor kijken we naar de oorspronkelijke lijst met rentetarieven van het moment waarop u de hypotheek heeft afgesloten. De opslag gaat in op de datum dat de nieuwe hypotheek wordt verstrekt.

Bij verhuizen

Gaat u gedurende de rentevastperiode van een hypotheek verhuizen? Dan kunt u de rentecondities meenemen naar een nieuwe hypotheek op een andere woning. Valt de nieuwe hypotheek in een andere risicoklasse dan de oude hypotheek? Dan wordt de renteopslag aangepast. Dit gebeurt op basis van de oorspronkelijke lijst met rentetarieven van het moment waarop u de hypotheek heeft afgesloten. 

Boven