Betalingsproblemen

Wat kan ik doen bij betalingsproblemen?

U kunt in een situatie terechtkomen waarin u uw hypotheeklasten niet meer kunt betalen. Dat kan door een daling van uw inkomen (bijvoorbeeld bij werkloosheid) of door een stijging van de maandlasten (bijvoorbeeld door een hogere rente bij het ingaan van een nieuwe rentevastperiode). Het is belangrijk dat u zich hiervan bewust bent, maar het is nog belangrijker om contact met ons op te nemen zodat wij u kunnen helpen. Of het probleem nu tijdelijk is of voor langere duur, wij denken graag mee over een oplossing. Hoe eerder u contact opneemt, hoe meer tijd er is om over een oplossing na te denken.

Neem contact op!

Wij denken graag mee over een oplossing.

Bureau Krediet Registratie (BKR)

Heeft u een achterstand in de betaling van de hypotheeklasten van drie maanden, dan moet een hypotheekverstrekker dat verplicht melden bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Houdt u er rekening mee dat een dergelijke BKR-registratie verregaande nadelige gevolgen voor u kan hebben. Zelfs het afsluiten van een contract voor een mobiele telefoon kan in dat geval lastig worden. Voordat het zover is denken wij dus graag mee over een oplossing. Door tijdig contact op te nemen met ons kunnen we voor uw situatie de best passende oplossing voorstellen.

Bent u het niet eens met uw BKR-registratie?
Dan kunt u dat bij ons melden door een klacht in te dienen. Bent u het vervolgens niet eens met onze reactie op uw klacht? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Zij nemen uw klacht alleen in behandeling als deze eerst behandeld is door Philips Pensioenfonds Hypotheken. Verdere informatie vindt u op de pagina Klachten en suggesties.


Extra kosten bij mislukte incasso

U betaalt bij Philips Pensioenfonds maandelijks achteraf via automatische incasso. Het incassotraject is geautomatiseerd. Wanneer een incasso mislukt, leidt dat tot extra werkzaamheden en extra kosten voor ons. Daarvoor kan een extra bedrag bij u in rekening worden gebracht. Wanneer een incasso mislukt, ontvangt u van ons een brief met een opgave van de openstaande bedragen. We vragen u dan om deze bedragen zelf over te maken. U voorkomt deze extra kosten door zo snel mogelijk contact met ons op te nemen wanneer u zich tijdelijk in een situatie bevindt waarbij u uw maandlasten niet kunt betalen.


Restschuld

Betaalt u uw hypotheeklasten niet, dan kan dat in het uiterste geval betekenen dat u uw woning moet verkopen. Wanneer uw woning minder oplevert dan het bedrag van uw hypotheek, houdt u een restschuld over. Hoe groter het bedrag is dat u heeft geleend ten opzichte van de waarde van uw woning, hoe groter het risico wordt op een restschuld. Een restschuld moet ook worden afgelost.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Nieuwe hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) zijn vanaf september 2020 alleen voor bestaande klanten die al een NHG-hypotheek bij ons hebben beschikbaar. Onderstaande informatie is dus enkel relevant als u al een NHG-hypotheek heeft bij Philips Pensioenfonds Hypotheken. Als u een hypotheek met NHG afsluit, weet u zeker dat uw hypotheek op moment van verstrekken past bij uw inkomen. Daarnaast voldoen alle hypotheken die wij verstrekken aan de normen voor verantwoord lenen van het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting).

Veranderingen in uw persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op uw financiële situatie. Misschien kunt u uw hypotheek dan niet meer betalen. Heeft u een hypotheek met NHG, dan heeft u een vangnet waar u op kunt vertrouwen bij betalingsproblemen. Mocht woningbehoud uiteindelijk niet mogelijk zijn en blijft er bij verkoop een verlies over, dan kan Philips Pensioenfonds dit verlies declareren bij de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning (WEW). WEW kan u deze restschuld vervolgens kwijtschelden. Hiervoor moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Voor meer informatie over NHG en met name over de voorwaarden voor kwijtschelding verwijzen wij u graag naar de website van NHG.

Boven