Betalingsproblemen

Wat kan ik doen bij betalingsproblemen?

U kunt in een situatie terechtkomen waarin u uw hypotheeklasten niet langer kunt betalen. Dat kan door bijvoorbeeld een daling van uw inkomen (bijvoorbeeld bij werkloosheid) of door een stijging van de maandlasten (bijvoorbeeld bij het ingaan van een nieuwe rentevastperiode). Het is belangrijk dat u zich hiervan bewust bent. Wanneer u de hypotheeklasten niet langer kunt betalen, is het belangrijk dat u zo snel mogelijk contact opneemt. Of het probleem nu eenmalig is of voor langere duur, wij denken graag mee over een oplossing. Hoe eerder u contact opneemt, hoe meer tijd er is om over een oplossing na te denken.

Neem contact op!

Wij denken graag mee over een oplossing.

Betaalt u uw hypotheeklasten niet, dan kan dat in het uiterste geval betekenen dat u uw woning moet verkopen. Wanneer uw woning minder oplevert dan het bedrag van uw hypotheek, houdt u een restschuld over. Hoe groter het bedrag is dat u heeft geleend ten opzichte van de waarde van uw woning, hoe groter het risico wordt op een restschuld. Een restschuld moet ook worden afgelost.

Bureau Krediet Registratie (BKR)

Heeft u achterstanden in de betaling van hypotheeklasten, dan moet een hypotheekverstrekker dat verplicht melden bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Houdt u er rekening mee dat een negatieve BKR-registratie verregaande nadelige gevolgen voor u kan hebben. Zelfs het afsluiten van een contract voor een mobiele telefoon kan in dat geval lastig worden. 

Extra kosten bij mislukte incasso

U betaalt bij Philips Pensioenfonds maandelijks achteraf via automatische incasso. Het incassotraject is geautomatiseerd. Wanneer een incasso mislukt, leidt dat tot extra werkzaamheden en extra kosten voor ons. Daarvoor wordt een extra bedrag bij u rekening gebracht. Wanneer een incasso mislukt, ontvangt u van ons een brief met een opgave van de openstaande bedragen. We vragen u dan om deze bedragen zelf over te maken.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Als u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afsluit, weet u zeker dat uw hypotheek op moment van verstrekken past bij uw inkomen. Alle hypotheken die wij verstrekken voldoen namelijk aan de normen voor verantwoord lenen van het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting).

Veranderingen in uw persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op uw financiële situatie. Misschien kunt u uw hypotheek dan niet meer betalen. Heeft u een hypotheek met NHG, dan heeft u een vangnet waar u op kunt vertrouwen bij betalingsproblemen. Mocht woningbehoud uiteindelijk niet mogelijk zijn en blijft er bij verkoop een verlies over, dan kan Philips Pensioenfonds dit verlies declareren bij de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning (WEW). WEW kan u deze restschuld vervolgens kwijtschelden. Hiervoor moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Voor meer informatie over NHG en met name over de voorwaarden voor kwijtschelding verwijzen wij u graag naar de website van NHG.

Boven