Stappenplan

Gecontroleerd op 17 juni 2024

Stap voor stap naar uw Philips Pensioenfonds-hypotheek

Wat kunt u verwachten als u een hypotheek gaat afsluiten? Hieronder is in een aantal stappen het aanvraagproces voor een Philips Pensioenfonds-hypotheek uitgelegd. Daarnaast delen we ook graag onze actuele doorlooptijden met u.

Goed om te weten

Bij ons is een renteaanbod 3 maanden geldig. Verlenging is niet mogelijk.

Stappenplan

1. Keuze

 • Tijdens het adviesgesprek met uw hypotheekadviseur maakt u een keuze voor de meest geschikte hypotheekaanbieder. Bij de keuze voor Philips Pensioenfonds Hypotheken vraagt uw adviseur vervolgens een voorlopig renteaanbod bij ons op. De communicatie loopt via het Hypotheken Data Netwerk (HDN), dus geheel digitaal.

2. Voorlopig renteaanbod

 • Philips Pensioenfonds Hypotheken beoordeelt uw aanvraag en stuurt een voorlopig renteaanbod naar uw hypotheekadviseur. In dit voorlopig renteaanbod staat onder welke voorwaarden u de Philips Pensioenfonds-hypotheek kunt afsluiten.

  Tussen de datum van het eerste renteaanbod en de datum waarop u de hypotheekakte tekent bij de notaris mag maximaal 3 maanden zitten. 

 • Uw hypotheekadviseur bespreekt dit voorlopig renteaanbod met u. Als u ons aanbod accepteert, stuurt uw adviseur dit ondertekend terug naar Philips Pensioenfonds Hypotheken. Zorg dat wij dit binnen 14 dagen ontvangen, zodat u zeker bent van de rente die wij aanbieden. Het aanbod is nog wel voorlopig; u krijgt een definitief (bindend) aanbod na ontvangst en beoordeling van de benodigde documenten.

3. Acceptatie

 • In het voorlopig renteaanbod staan de documenten genoemd die wij van u nodig hebben om uw aanvraag te kunnen beoordelen. U levert deze documenten aan bij uw adviseur. Na een eerste controle door uw adviseur levert hij of zij de documenten vervolgens bij ons aan.

 • Wij stellen op basis van de documenten vast of u voldoet aan onze hypotheekvoorwaarden en verstrekkingsnormen. Als de documenten in orde zijn, dan krijgt u van ons, via uw adviseur, een bindend aanbod. Is dat niet mogelijk of ontbreekt er nog informatie, dan communiceren wij dit met uw adviseur.

4. Bindend aanbod

 • Als wij een bindend aanbod uitbrengen, heeft u de zekerheid dat Philips Pensioenfonds Hypotheken de hypotheek aan u kan verstrekken. Uw hypotheekadviseur bespreekt het bindend aanbod met u.

 • Als u ons bindend aanbod accepteert, stuurt uw adviseur dit binnen 14 dagen ondertekend terug naar Philips Pensioenfonds Hypotheken. Het is belangrijk dat wij dit binnen 14 dagen ontvangen, zodat het aanbod niet meer kan vervallen.

5. Hypotheekakte

 • Nadat wij het door u geaccepteerde bindend aanbod hebben ontvangen, informeren wij uw hypotheekadviseur en de door u gekozen notaris. De notaris maakt met u een afspraak voor het tekenen van de hypotheekakte. Bij de aankoop van een huis tekent u eerst de koopakte en vervolgens de hypotheekakte.

 • De datum waarop u de hypotheekakte ondertekent bij de notaris is de ingangsdatum van de hypotheek. Philips Pensioenfonds Hypotheken zorgt ervoor dat op deze datum het hypotheekbedrag bij de notaris op de bankrekening staat (uitgezonderd het bedrag dat in een eventueel bouwdepot staat).

6. Welkom

 • De notaris geeft Philips Pensioenfonds Hypotheken vervolgens door dat de hypotheekakte getekend is. Op dat moment heten wij u als klant welkom en ontvangt u van ons een welkomstbrief met informatie over onder andere betalingsdata.

  Uw hypotheek is bij ons in vertrouwde handen.

Actuele doorlooptijden

Als u een hypotheek afsluit is het fijn om te weten hoe snel u, via uw adviseur, reactie van ons krijgt. Daarom vindt u hieronder de actuele doorlooptijden van Philips Pensioenfonds Hypotheken. Op 17 juni 2024 zijn de doorlooptijden als volgt:

Omschrijving Aantal werkdagen
aantal werkdagen van aanvraag (door hypotheekadviseur) tot renteaanbod 1
aantal werkdagen van compleet dossier tot bindend aanbod* 1
aantal werkdagen van bindend aanbod retour ontvangen tot tekenen bij notaris 5

* Documenten worden beoordeeld zodra het dossier volledig compleet is. Philips Pensioenfonds moet minimaal 14 dagen vóór de uiterste datum waarop de hypotheekakte moet worden getekend bij de notaris het bindend aanbod kunnen opstellen.

 

Boven