Wijziging taxatiebeleid per 1 april 2019

Gecontroleerd op 14 oktober 2019

Wijziging taxatiebeleid per 1 april 2019

Bij hypotheekaanvragen voor 1 april 2019 werd de woning in opdracht en voor rekening van Philips Pensioenfonds Hypotheken getaxeerd. Voor de klant betekende dat een gratis taxatierapport. Voor Philips Pensioenfonds Hypotheken betekende dat een extra comfortabel gevoel bij de marktwaarde van de woning.

Deze manier van werken had echter ook een keerzijde. Onze hypotheekadviseurs meldden ons steeds vaker dat het taxatiebeleid het aanvraagproces van de hypotheek vertraagde. Ook was het taxatiebeleid niet handig in het adviestraject met de klant. Het taxatierapport moest een uitgangspunt voor een advies zijn en niet zoals tot dat moment een sluitstuk van een acceptatieproces.

Omdat we samen met onze adviseurs veel waarde hechten aan een deugdelijk advies voor de klant en een snelle afhandeling van de hypotheekaanvraag, hebben we besloten per 1 april 2019 het taxatiebeleid aan te passen naar een marktconforme werkwijze. Hierbij vragen we de klant zelf een taxatierapport aan te leveren. Het taxatierapport moet zijn uitgebracht door tussenkomst van een gecertificeerd validatie-instituut. Zie de website van NRVT voor meer informatie over gevalideerde taxatierapporten.

Met het nieuwe taxatiebeleid kunnen wij en de hypotheekadviseurs onze klanten dus beter en sneller helpen.

Boven