Toelichting seniorenregeling

Gecontroleerd op 10 januari 2022

Toelichting Seniorenregeling

Op 15 november 2021 is onze seniorenregeling ingegaan. De seniorenregeling is bedoeld om onze doelgroep, met name klanten die de AOW-leeftijd hebben bereikt of deze binnen 10 jaar bereiken, nog beter van dienst te kunnen zijn. Lees hier meer over de seniorenregeling. De basis voor de Philips Pensioenfonds Hypotheken Seniorenregeling is 'NHG-norm 8 Senioren' met enkele aanpassingen. U kunt onze regeling hiernaast downloaden. Deze tekst is specifiek gericht op adviseurs.

Belangrijkste verschil met NHG-norm

De Philips Pensioenfonds Seniorenregeling is ook van toepassing voor oversluiters. De NHG-norm is alleen van toepassing voor doorstromers. Hier wijken wij dus bewust af van de NHG-norm. 

Berekening financieringslast zonder renteaftrek

Wij willen extra duidelijkheid geven over de berekening van de werkelijke lasten als er (binnen 10 jaar) geen sprake meer is van renteaftrek. Voor het gedeelte van de financiering waarvoor geen renteaftrek van toepassing is, wordt de financieringslast bepaald door de werkelijke maandlast te vermenigvuldigen met de factor: woonquote Box 1 / woonquote Box 3. 

Download

Download hier de Philips Pensioenfonds Hypotheken Seniorenregeling.

Seniorenregeling
Boven