Betere aansluiting hypotheekproduct bij onze doelgroep

Gecontroleerd op 17 september 2020

Betere aansluiting hypotheekproduct bij onze doelgroep

Philips Pensioenfonds verstrekt hypotheken met een laag risico: tot maximaal 65% van de woningwaarde of met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Door een aantrekkelijke prijsstelling in de eerste categorie hypotheken (tot 65% woningwaarde), zien wij veel klanten in de leeftijdscategorie 50 jaar en ouder. Om een nog betere aansluiting te vinden bij deze doelgroep, hebben wij onze hypotheekvoorwaarden nog eens tegen het licht gehouden. Dat heeft geleid tot twee aanpassingen in onze voorwaarden:

  • Binnen 12 maanden na overlijden van de partner, kan een klant de hypotheek omzetten naar marktrente of (gedeeltelijk) aflossen zonder dat hiervoor een aflossingsvergoeding in rekening wordt gebracht.
  • Vanaf september 2020 verstrekken wij geen NHG-leningen meer aan nieuwe klanten.

Aflossen hypotheek bij overlijden

Voor onze klanten is het belangrijk dat zij als nabestaande(n) hypotheekzaken zonder ingewikkelde voorwaarden kunnen afwikkelen. Philips Pensioenfonds Hypotheken wil in die situatie dan ook dat de afwikkeling van de hypotheek een zo beperkt mogelijke belasting is voor de klant. Daarom zijn de voorwaarden voor aflossen of omzetten van de hypotheek na overlijden van de partner versoepeld. Men kan de hypotheek voortaan (gedeeltelijk) aflossen of omzetten naar een nieuw te kiezen marktrente zonder dat daarvoor een aflossingsvergoeding in rekening wordt gebracht. Bij een verzoek tot omzetten, worden geen aanvullende toetsingen gedaan. Wel moet de hypotheek al op naam van de klant staan (de klant moet al schuldenaar zijn) en de klant moet het verzoek zelf indienen bij Philips Pensioenfonds Hypotheken. De termijn waarbinnen gebruik kan worden gemaakt van deze voorwaarden is 12 maanden na overlijden. Wij raden de klant in deze situatie altijd aan om, gezien de veranderde financiële situatie, een gesprek aan te gaan met een adviseur.

Voor erfgenamen geldt dat de hypotheek binnen een jaar afgelost moet zijn. Ook in dat geval brengen wij geen aflossingsvergoeding in rekening. 

Geen NHG-hypotheken meer voor nieuwe klanten

Philips Pensioenfonds Hypotheken bood, naast hypotheken tot 65% van de woningwaarde, ook hypotheken aan tegen NHG-voorwaarden. Maar met ingang van september 2020 kunnen nieuwe klanten geen NHG-hypotheek meer afsluiten bij ons. In de praktijk zagen wij al dat dit type hypotheken nauwelijks werd afgesloten bij ons. Waar dat wel gebeurde, zagen we problemen als men de rentecondities wilde meeverhuizen naar een niet-NHG-lening. In dat geval kon vaak niet aan de voorwaarde worden voldaan dat de lening niet hoger mag zijn dan 65% van de woningwaarde. Juist het meeverhuizen van een hypotheek is relevanter geworden in de huidige markt met een lage rente. Philips Pensioenfonds Hypotheken blijft overigens wel de huidige NHG-klanten bedienen zoals zij gewend zijn.

Boven